Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Ποιες φοροαπαλλαγές θα ελαφρύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις το 2023

Στα 12,8 δισ. ευρώ ανέρχονται οι φοροαπαλλαγές που χορηγούνται στους Ελληνες φορολογουμένους. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 26,7% των φορολογικών εσόδων και στο 7% του ΑΕΠ και είναι αναλογικά από τα υψηλότερα στην ΕΕ. 

Συνολικά το ελληνικό φορολογικό σύστημα προβλέπει για το 2023 1.047 φοροαπαλλαγές από κάθε είδους φόρο, αριθμός που έχει εκτοξευθεί από το 2016, όταν οι απαλλαγές έφθαναν τις 716.

Ενα από τα εντυπωσιακά στοιχεία αφορά τον φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων. Συγκεκριµένα, οι εισπράξεις από τον φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων το προηγούµενο έτος ανήλθαν στο ποσό των 10,3 δισ. ευρώ, ενώ οι απαλλαγές από την εν λόγω κατηγορία ξεπέρασαν τα 5 δισ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από την έκθεση των φορολογικών δαπανών που κατατέθηκε στη Βουλή µαζί µε τον προϋπολογισµό του 2023, ο αριθµός των φοροαπαλλαγών το 2023 θα ξεπεράσει τις 1.047, µε το δηµοσιονοµικό κόστος τους να φθάνει τα 12,88 δισ. ευρώ. Πέρυσι, οι φοροαπαλλαγές ανέρχονταν στις 967, µε το κόστος τους να διαµορφώνεται στα 8,9 δισ. ευρώ.

Σηµειώνεται ότι τον Σεπτέµβριο του 2016 οι φοροαπαλλαγές έφθαναν τις 716, µε τις απώλειες για τον προϋπολογισµό να ανέρχονται σε 3,041 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από τον τόµο των φοροαπαλλαγών που συνοδεύει τον κρατικό προϋπολογισµού αποκαλύπτουν τα εξής:

 • Φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων (200 απαλλαγές και εκπτώσεις). Εκατοµµύρια νοικοκυριά είχαν µειώσεις και εκπτώσεις φόρου από το φορολογητέο εισόδηµα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, οι φοροαπαλλαγές που χρησιµοποιήθηκαν από τα φυσικά πρόσωπα ξεπερνούν τις 10 εκατ. περιπτώσεις, µε το κόστος για τον προϋπολογισµό να υπολογίζεται σε 5 δισ. ευρώ. Το µεγαλύτερο τµήµα και συγκεκριµένα ποσό ύψους 3,8 δισ. ευρώ, αφορά το αφορολόγητο όριο και τη µείωση του φόρου ανάλογα µε το µέγεθος της οικογένειας (γονείς και παιδιά). Η φοροαπαλλαγή χρησιµοποιήθηκε σε 6,7 εκατ. περιπτώσεις. Σηµειώνεται ότι για τον υπολογισµό του κόστους των µειώσεων του προκύπτοντος φόρου έγινε σύγκριση του φόρου που προέκυψε από την κανονική εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων µε εκείνον που προκύπτει εάν απαλειφθούν οι εν λόγω µειώσεις κάθε µία ξεχωριστά και πραγµατοποιηθούν ισάριθµες εκκαθαρίσεις. Η διαφορά φόρου που προκύπτει από τις δύο αυτές εκκαθαρίσεις καταγράφηκε ως κόστος ή απώλεια φορολογικών εσόδων για την αντίστοιχη φορολογική δαπάνη.
 • Φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων (200 απαλλαγές και εκπτώσεις). Απαλλαγές ύψους 1,3 δισ. ευρώ είχαν 53.021 επιχειρήσεις.
 • Φορολογία κεφαλαίου (129 απαλλαγές και εκπτώσεις): Συνολικά 5.082.163 φυσικά και νοµικά πρόσωπα είχαν εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ, στον Ειδικό Φόρο Ακινήτων, στις µεταβιβάσεις, τις γονικές παροχές, τις κληρονοµιές και τις δωρεές ύψους 3,89 δισ. ευρώ. Ειδικά στον ΕΝΦΙΑ οι απαλλαγές αφορούν περισσότερες από 5 εκατ. περιπτώσεις, µε το όφελος να είναι σχετικά µικρό και συγκεκριµένα 85 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι 8.499 περιπτώσεις απαλλαγής από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων (αφορά κυρίως επιχειρήσεις) είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση των εσόδων κατά 3,7 δισ. ευρώ. Από µεγάλους ελεγκτικούς οίκους αναφέρεται ότι πρόκειται για ένα φόρο ο οποίος θα έπρεπε να είχε καταργηθεί καθώς όχι µόνο δεν αποφέρει έσοδα στο ∆ηµόσιο, αλλά ελάχιστες επιχειρήσεις τον καταβάλλουν, δεδοµένου ότι οι περισσότερες απαλλάσσονται µέσω των φοροαπαλλαγών που ισχύουν σήµερα. Επίσης αναφέρουν ότι ο φόρος, ο οποίος ανέρχεται στο 15% της αξίας του ακινήτου, είναι εξαιρετικά υψηλός και δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα.
 • ΦΠΑ (75 απαλλαγές και εκπτώσεις). Το όφελος για επιχειρήσεις, επαγγελµατίες και καταναλωτές ήταν 821,934 εκατ. ευρώ. Τις µεγαλύτερες φοροαπαλλαγές έχουν οι υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης που γλιτώνουν 397 εκατ. ευρώ.
 • Τέλη χαρτοσήµου (85 εκπτώσεις). Οι απαλλαγές ανήλθαν σε 73,7 εκατ. ευρώ.
 • Φόρος ασφαλίστρων. Οι µειώσεις έφθασαν τα 421,9 εκατ. ευρώ.
 • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (44 απαλλαγές). Το ύψος των απαλλαγών ήταν 1,17 δισ. ευρώ, µε τη µερίδα του λέοντος να έχουν τα ενεργειακά προϊόντα µε 589,6 εκατ. ευρώ, και η αιθυλική αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά µε 580,4 εκατ. ευρώ.
 • Τέλη ταξινόµησης οχηµάτων (23 απαλλαγές). Οι εκπτώσεις διαµορφώθηκαν σε 121,69 εκατ. ευρώ.
 • Τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων. Το ποσό των απαλλαγών ανήλθε σε 11,844 εκατ. ευρώ.

  Πηγή

 .Νέες Αγγελίες Δωρεάν αναζήτηση καταχώρηση αγγελιών Ακινήτων Εργασίας Οχημάτων Πωλείται καταχώρηση Αγγελίας Βιβλίο Καταστήματα-Αγορές-Προσφορές.

OAED-ΔΥΠΑ-ΑΣΕΠ-Δημόσιο-Προκηρύξεις-Προσλήψεις-Διαγωνισμοί-Επιδόματα-Νέα-θέσεις εργασίαςπροκηρύξεις Διαγωνισμοί ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Δημόσιο-Επιχειρηματικά-Εργασιακά Νέα Οικονομικά e-Shops... 
Νεότερη Παλαιότερη