Μέτρα «ανάσα» 800 εκατ. ευρώ για οφειλέτες και συνταξιούχους
Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Μέτρα «ανάσα» 800 εκατ. ευρώ για οφειλέτες και συνταξιούχους

Το πλέγμα των παρεμβάσεων στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δίνει μεγάλη ανακούφιση σε συνταξιούχους που δεν έλαβαν

αυξήσεις λόγω προσωπικής διαφοράς και σε οφειλέτες – συνεπείς και μη- που είδαν τα εισοδήματα τους να μειώνονται λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Δόσεις για όλους

Σε τέσσερις αυξάνονται πλέον οι επιλογές για ρύθμιση χρεών προς Εφορία, Ταμεία, δήμους και τράπεζες, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο κατασχέσεων και πλειστηριασμών. Μετά την αναβίωση παλαιών ρυθμίσεων και τη θεσμοθέτηση σχήματος διευθέτησης νέων οφειλών από το 2020 και μετά, διευρύνεται η χρήση του εξωδικαστικού μηχανισμού, σε συνδυασμό με τις πάγιες ρυθμίσεις των 24 και 48 δόσεων.

1. Εξωδικαστικός μηχανισμός. Με τη χρήση του Μηχανισμού Εγκαιρης Προειδοποίησης μπορεί πλέον και ο ενήμερος δανειολήπτης να ενημερωθεί για τον βαθμό επικινδυνότητας να καταστεί ληξιπρόθεσμος, ούτως ώστε να συζητήσει άμεσα με την τράπεζα τροποποίηση των δόσεων. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό ή το δάνειο έχει γίνει ήδη κόκκινο, τότε μπορεί να υποβάλει αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό και να ζητήσει ρύθμιση. Εάν μάλιστα ανήκει στην κατηγορία των ευάλωτων οφειλετών, μπορεί να ζητήσει βεβαίωση, με την οποία δικαιούται στεγαστικό επίδομα και προστασία από πλειστηριασμούς. Από τη στιγμή που κάνει την αίτηση και μέχρι να γίνει η ρύθμιση, ο οφειλέτης προστατεύεται από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Η νομοθετική ρύθμιση που προωθείται από την κυβέρνηση τώρα δίνει τη δυνατότητα να ενταχθούν και άλλες οφειλές, όπως προς δήμους. Ακόμη ο οφειλέτης μπορεί να κάνει αίτηση στον εξωδικαστικό μηχανισμό για μεμονωμένη οφειλή, π.χ. μόνο για ένα στεγαστικό προς μία τράπεζα, κάτι το οποίο δεν επιτρεπόταν μέχρι τώρα (απαιτούνταν η συνολική ρύθμιση όλων των υποχρεώσεων προς Δημόσιο και τράπεζες). Ωστόσο, το όριο της οφειλής προς ρύθμιση, δηλαδή άνω των 10.000 ευρώ για ένταξη στον εξωδικαστικό, παραμένει. Μία ακόμα αλλαγή που προωθείται τώρα είναι η υποχρεωτική ανάρτηση της πρότασης ρύθμισης που απορρίφθηκε, ως έμμεσος τρόπος πίεσης για καλύτερους όρους και μεγαλύτερη εγκρισιμότητα. Τέλος, καταργείται η ποινή προεξόφλησης των οφειλών προς το Δημόσιο και μειώνεται το επιτόκιο ρύθμισης στο 3%, ενώ θα αφαιρούνται οι τόκοι που αντιστοιχούν στις υπολειπόμενες δόσεις. Προβλέπεται επίσης διαγραφή τόκων, προσαυξήσεων ή ακόμη και της βασικής οφειλής.

2. Πάγια ρύθμιση. Ολες οι οφειλές προς Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 24 δόσεις ή σε 48, εφόσον αυτές έχουν προκύψει ύστερα από έλεγχο. Η ρύθμιση επιβαρύνεται με επιτόκιο.

3. Αναβίωση των ρυθμίσεων των 72 ή 120 δόσεων. Για όσους έχουν χάσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις των 120 ή 72 δόσεων ή αν αυτές κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, δίνεται η δυνατότητα να τις αναβιώσουν, καταβάλλοντας δύο μηνιαίες δόσεις έως τις 31 Ιουλίου 2023, την τρέχουσα και μία επιπλέον, που αποσβένει παλαιές υποχρεώσεις, με σειρά παλαιότητας. Ποσά που έχουν καταβληθεί αποσβένουν τις παλαιότερες δόσεις, με σειρά παλαιότητας. Οι δόσεις που έχουν απολεσθεί μεταφέρονται, έντοκα, στο τέλος της ρύθμισης. Η αναβίωση συνοδεύεται με χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, αναστολή της συνέχισης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, αποδέσμευση τραπεζικών συναλλαγών κ.ά.

4. Νέα ρύθμιση 36 ή 72 δόσεων. Αφορά όσους την 1η Νοεμβρίου του 2021 δεν είχαν ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές, ενώ ταυτόχρονα κατέβαλαν όλες τις δόσεις των ρυθμίσεων των 120 ή 72 δόσεων, εφόσον είχαν τέτοιες ρυθμίσεις. Υπάγονται οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η Νοεμβρίου του 2021. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 30 ευρώ. Οι δόσεις είναι έντοκες.

Έξτρα επίδομα 200-300 ευρώ

Παράλληλα, από 200 έως 300 ευρώ θα κινείται κλιμακωτά (σε πέντε ταχύτητες) η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε 1.112.000 συνταξιούχους, οι οποίοι είτε δεν είδαν καθόλου αύξηση είτε είχαν μικρότερη του 7,75%, λόγω της προσωπικής διαφοράς.

Το μέτρο καλύπτει συνταξιούχους με προσωπική διαφορά και με σύνταξη έως 1.600 ευρώ. Δεν καλύπτει συνταξιούχους που έχουν συντάξεις πάνω από 1.600 ευρώ είναι περίπου το 2%. Το ποσό θα πιστωθεί στους λογαριασμούς έως το τέλος Μαρτίου.

Επίδομα 300 ευρώ θα λάβουν:

-120.000 συνταξιούχοι με άθροισμα κύριων συντάξεων από 800 έως 1.000 ευρώ τον μήνα.

-370.000 συνταξιούχοι με σύνταξη έως 800 ευρώ, που έχουν προσωπική διαφορά και πήραν μόνο τα 250 ευρώ τα Χριστούγεννα.

-70.000 συνταξιούχοι που έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων μεταξύ 1.000 και 1.100 ευρώ τον μήνα και είδαν μικρή ενίσχυση από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης (κατά μέσο όρο 36 ευρώ τον χρόνο).

Επίδομα 250 ευρώ θα λάβουν:

-300.000 συνταξιούχοι που έχουν έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων από 1.100 έως 1.600 ευρώ τον μήνα και έχουν προσωπική διαφορά και ωφελήθηκαν με 111 ευρώ από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

-94.000 συνταξιούχοι με συντάξεις έως 1.100 ευρώ που δεν είδαν ακέραια την αύξηση του 7,75% αλλά έως 3,49%.

Επίδομα 200 ευρώ θα λάβουν:

-33.000 συνταξιούχοι με άθροισμα σύνταξης από 1.100 ευρώ έως 1.600 που έχουν πάρει αύξηση έως 3,49%.

-125.000 συνταξιούχοι που έχουν άθροισμα έως 1.100 ευρώ και είδαν αύξηση από 3,5% έως 6%.

Την ίδια ώρα για 40.000 εν αναμονή συνταξιούχους θα δοθούν προκαταβολές επικουρικών ως τις 15 Μαρτίου. Ισούται με 100 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης της έκδοσης της επικουρικής σύνταξης, για επικουρικές συντάξεις γήρατος. Η προκαταβολή ορίζεται στα 50 ευρώ για επικουρικές συντάξεις λόγω αναπηρίας, καθώς και για τον επιζώντα σύζυγο που ζητεί να του χορηγηθεί επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου.

Πηγή.Νέες Αγγελίες Δωρεάν αναζήτηση καταχώρηση αγγελιών Ακινήτων Εργασίας Οχημάτων Πωλείται καταχώρηση Αγγελίας Βιβλίο Καταστήματα-Αγορές-Προσφορές.

OAED-ΔΥΠΑ-ΑΣΕΠ-Δημόσιο-Προκηρύξεις-Προσλήψεις-Διαγωνισμοί-Επιδόματα-Νέα-θέσεις εργασίαςπροκηρύξεις Διαγωνισμοί ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Δημόσιο-Επιχειρηματικά-Εργασιακά Νέα Οικονομικά e-Shops... 
Νεότερη Παλαιότερη