Πότε δεν είναι δυνατή η έκπτωση αποσβέσεων για πάγια περιουσιακά στοιχεία
Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Πότε δεν είναι δυνατή η έκπτωση αποσβέσεων για πάγια περιουσιακά στοιχεία

Δεν είναι δυνατή η έκπτωση αποσβέσεων για πάγια περιουσιακά στοιχεία άνω των 500 ευρώ, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν με τραπεζικό μέσο πληρωμής.

Σε πρόσφατη περίπτωση ελέγχου, φορολογούμενος του οποίου οι δαπάνες για πάγια που υπερέβαιναν τα πεντακόσια ευρώ χωρίς να προσκομίζει τα αντίστοιχα παραστατικά τραπέζης, προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών επικαλούμενος ότι η εξόφληση των σχετικών τιμολογίων έλαβε χώρα σε μεταγενέστερο του ελέγχου χρόνο και αιτούμενος να αναγνωριστούν κανονικά οι αποσβέσεις που είχε εφαρμόσει επί των παγίων.

Η εφαρμοστέα διάταξη του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προβλέπει ότι κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ δεν εκπίπτει, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

Έχει διευκρινιστεί περαιτέρω ότι στην έννοια της αγοράς των αγαθών και της λήψης των υπηρεσιών εμπίπτουν οι αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών, εμπορευμάτων, υλικών, παγίων, κ.λπ. και οι πάσης φύσεως δαπάνες της επιχείρησης, εξαιρουμένων της μισθοδοσίας επί παροχής μισθωτής εργασίας, μισθωμάτων ακινήτων και τόκων ή συναφών εξόδων.

Εν προκειμένω, ο φορολογούμενος δεν προσκόμισε αποδεικτικά έγγραφα για την μεταγενέστερη εξόφληση των δαπανών, όπως πιθανές κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, εξοφλητικές αποδείξεις ή καρτέλες προμηθευτών. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα ΕΛΠ, η επιχείρηση οφείλει να έχει στοιχεία για την όλη πορεία της συναλλαγής, από τη συμφωνία μέχρι και το διακανονισμό της, ο σχετικός ισχυρισμός κρίθηκε απορριπτέος.

ΠηγήΝέες Αγγελίες Δωρεάν αναζήτηση καταχώρηση αγγελιών Ακινήτων Εργασίας Οχημάτων Πωλείται καταχώρηση Αγγελίας Βιβλίο Καταστήματα-Αγορές-Προσφορές.

OAED-ΔΥΠΑ-ΑΣΕΠ-Δημόσιο-Προκηρύξεις-Προσλήψεις-Διαγωνισμοί-Επιδόματα-Νέα-θέσεις εργασίαςπροκηρύξεις Διαγωνισμοί ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Δημόσιο-Επιχειρηματικά-Εργασιακά Νέα Οικονομικά e-Shops... 
Νεότερη Παλαιότερη